Om

NORDUPPLANDS SKOTERKLUBBVi är en bland Sveriges sydligaste skoterklubbar.

Våra leder är under ständig förbättring och sträcker sig idag från Gävle i norr mot Tierp i söder.


 

Sedan 1985 har klubben även ett klubbhus.

Som är helt nyrustat (2009) med en väldigt stor grillplats som används flitigt av alla kommunens invånare.

Klubbhuset är till för medlemmar i klubben,

Där man kan gå in och värma sig,

torka kläder, laga mat eller övernatta,

huset är dock låst nyckel finns hos Daniel Hedström och övriga i styrelsen,

så ta kontakt med oss för nyckel lån.