Om


Vi är en bland Sveriges sydligaste skoterklubbar.

Våra leder är under ständig förbättring och sträcker sig idag från Gävle i norr mot Tierp i söder.


Vi har i dagens läge inga kartor för våra leder i pappersformat.


Vi hänvisar våra medlemmar till www.skoterleder.org


 

Sedan 1985 har klubben även ett klubbhus.

Som är helt nyrustat (2009) med en väldigt stor grillplats som används flitigt av alla kommunens invånare.

Klubbhuset är till för medlemmar i klubben,