Om


Vi är en bland Sveriges sydligaste skoterklubbar.

Våra leder är under ständig förbättring och sträcker sig idag från Gävle i norr mot Tierp i söder.


Vi har i dagens läge inga kartor för våra leder i pappersformat.


Vi hänvisar våra medlemmar till www.skoterleder.org


 

Sedan 1985 har klubben även ett klubbhus.

Med en väldigt stor grillplats som används flitigt av alla kommunens invånare.

Klubbhuset är till för medlemmar i klubben om så önskas.